Warunki gwarancji i naprawa produktów Zippo.

Zapalniczki benzynowe Zippo

Zapalniczki benzynowe Zippo posiadają wieczystą gwarancję Producenta na działanie. Oznacza to, że każda oryginalna zapalniczka zostanie naprawiona za darmo (ale nie wymieniona na nową!). Nie są wymagane ani karta gwarancyjna, ani paragon z kasy fiskalnej. Wystarcza jeśli oryginalny produkt zostanie dostarczony pod wskazany adres. Wygląd zapalniczki (zarysowania powierzchni, zmiana barwy), oraz elementy wykończenia (nadruki, emblematy) nie są objęte gwarancją. Napełnianie benzyną oraz okresowa wymiana kamienia i knota należą do obowiązków użytkownika i nie są wykonywane w ramach gwarancji.

W przypadku uszkodzenia obudowy (szczególnie zawiasu) kompletną zapalniczkę należy wysłać (NA SWÓJ KOSZT) do europejskiego centrum napraw na adres:

ZIPPO EUROPEAN REPAIR CLINIC Groendahlscher Weg 87 D-46446 EMMERICH am Rhein Germany
Prosimy pamiętać o podaniu adresu (ew. również telefonu i adresu e-mail), na który ma być odesłana naprawiona zapalniczka. Zapalniczka zostanie odesłana na koszt serwisu, tak więc Klient ponosi jedynie koszty wysyłki. Sama naprawa, jak i użyte części, są bezpłatne. Zapalniczka zostanie odesłana w terminie około 8 tygodni od dnia jej nadania w Polsce. Czas naprawy zależy wyłącznie od poczty i serwisu w Niemczech, a Firma BATEK POLAND nie ponosi odpowiedzialności za termin i sposób dokonania naprawy.

W przypadku uszkodzenia mechanizmu roboczego kompletną zapalniczkę można wysłać również (NA SWÓJ KOSZT) do oficjalnego przedstawiciela firmy Zippo w Polsce na adres:

BATEK POLAND ul. Obrońców Lwowa 6 05-119 Legionowo
Wskazówki dotyczące wysyłki zapalniczek benzynowych do naprawy:
 1. Wyjmij wkład z zapalniczki i pozostaw na okres dwóch-trzech dni, aby benzyna całkowicie wywietrzała. Gdy wkład jest zupełnie suchy, umieść go ponownie w obudowie.
 2. Zapakuj zapalniczkę starannie w kopertę bąbelkową lub kartonowe pudełko. Jeśli wysyłasz kilka zapalniczek, zapakuj je razem
 3. Do paczki włóż kartkę ze swoimi danymi: nazwisko, adres i numer telefonu
 4. Opakuj starannie paczkę i wyślij przesyłką poleconą na właściwy adres

Prosimy nie naklejać na zapalniczkę jakichkolwiek naklejek (na przykład z adresem zwrotnym), a także nie podejmować samodzielnych prób naprawy, w tym także naklejania emblematów, gdyż użycie niewłaściwego kleju może zniszczyć powierzchnię zapalniczki.

Zapalniczki gazowe Zippo BLU

Zapalniczki gazowe Zippo BLU posiadają wieczystą gwarancję Producenta na działanie. Oznacza to, że każda oryginalna zapalniczka zostanie naprawiona za darmo (ale nie wymieniona na nową!). Nie są wymagane ani karta gwarancyjna, ani paragon z kasy fiskalnej. Wystarczy jeśli oryginalny produkt zostanie dostarczony pod wskazany adres. Wygląd zapalniczki (zarysowania powierzchni, zmiana barwy), oraz elementy wykończenia (nadruki, emblematy) nie są objęte gwarancją. Przed użyciem zapalniczki należy dokładnie przeczytać załączoną do produktu instrukcję i postępować zgodnie z podanymi tam wskazówkami. Samodzielna naprawa zapalniczki Zippo BLU może doprowadzić do jej bezpowrotnego uszkodzenia. Konstrukcja zapalniczki jest skomplikowana i bez fachowej wiedzy oraz narzędzi, awarii nie uda się usunąć.

Nieprawidłowe używanie produktu lub ingerowanie w jego konstrukcję powoduje unieważnienie gwarancji. Napełnianie odpowiednim gazem (zalecany gaz Zippo) oraz okresowa wymiana kamienia, należą do obowiązków użytkownika i nie są wykonywane w ramach gwarancji.

Uszkodzoną zapalniczkę należy starannie zapakować i wysłać (NA SWÓJ KOSZT) do europejskiego centrum napraw na adres:

ZIPPO EUROPEAN REPAIR CLINIC Groendahlscher Weg 87 D-46446 EMMERICH am Rhein Germany

Prosimy pamiętać o podaniu adresu (ew. również telefonu i adresu e-mail), na który ma być odesłana naprawiona zapalniczka. Zapalniczka zostanie odesłana na koszt serwisu, tak więc Klient ponosi jedynie koszty wysyłki. Sama naprawa, jak i użyte części, są bezpłatne. Zapalniczka zostanie odesłana w terminie około 8 tygodni od dnia jej nadania w Polsce. Czas naprawy zależy wyłącznie od poczty i serwisu w Niemczech, a Firma BATEK POLAND nie ponosi odpowiedzialności za termin i sposób dokonania naprawy.

Wskazówki dotyczące wysyłki zapalniczek gazowych do naprawy:
 1. Wypuść gaz z zapalniczki, kilkukrotnie naciskając cienkim szpikulcem na zawór, aż przestanie być słyszalny dźwięk ulatniającego się gazu. Upewnij się, że zbiornik jest pusty.
 2. Zapakuj zapalniczkę starannie w kopertę bąbelkową lub kartonowe pudełko. Jeśli wysyłasz kilka zapalniczek, zapakuj je razem.
 3. Do paczki włóż kartkę ze swoimi danymi: nazwiskiem, adresem i numerem telefonu.
 4. Opakuj starannie paczkę i wyślij przesyłką poleconą na właściwy adres.

Prosimy nie naklejać na zapalniczkę jakichkolwiek naklejek (na przykład z adresem zwrotnym), a także nie podejmować samodzielnych prób naprawy, gdyż może to doprowadzić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń.

Zapalarki gazowe Zippo

Okres gwarancji na zapalarki gazowe wynosi 2 lata, a okres napraw odpłatnych kolejne 3 lata. Gwarancja nie obejmuje pokrycia i wykończenia zapalarki, uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy klienta, w tym także powstałych w wyniku używania nieprawidłowego gazu. Napełnianie odpowiednim gazem (zalecany gaz Zippo) oraz ustawienie właściwej wielkości płomienia należą do obowiązków użytkownika i nie są wykonywane w ramach gwarancji.

Jeżeli zapalarka nie zapala po napełnieniu jej gazem, jest nieszczelna i ulatuje z niej gaz, lub rozpadła się, należy wysłać ją do serwisu wraz z dowodem zakupu potwierdzającym datę nabycia. Każda zapalarka Zippo wysłana do serwisu w okresie gwarancji (potwierdzonym dowodem zakupu), jest naprawiana i odsyłana bezpłatnie.

Uszkodzoną zapalarkę należy wysłać (NA SWÓJ KOSZT) do oficjalnego przedstawiciela firmy Zippo w Polsce na adres:

BATEK POLAND ul. Obrońców Lwowa 6 05-119 Legionowo

Aby przyspieszyć proces naprawy zapalarki, przesyłkę można wysłać do europejskiego centrum napraw na adres:

Zippo European Repair Clinic Groendahlscher Weg 87 D-46446 Emmerich AM Rhein
Wskazówki dotyczące wysyłki zapalarek gazowych do naprawy:
 1. Wypuść gaz z zapalniczki, kilkukrotnie naciskając cienkim szpikulcem na zawór, aż przestanie być słyszalny dźwięk ulatniającego się gazu. Upewnij się, że zbiornik jest pusty.
 2. Zapakuj zapalniczkę starannie w kopertę bąbelkową lub kartonowe pudełko. Jeśli wysyłasz kilka zapalniczek, zapakuj je razem.
 3. Do paczki włóż kartkę ze swoimi danymi: nazwiskiem, adresem i numerem telefonu.
 4. Opakuj starannie paczkę i wyślij przesyłką poleconą na właściwy adres.

Prosimy nie naklejać na zapalarkę żadnych naklejek (na przykład z adresem zwrotnym), a także nie podejmować samodzielnych prób naprawy, gdyż może to doprowadzić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń.

Ogrzewacz Zippo

Ogrzewacz jest objęty dwuletnią gwarancją. Nie obejmuje ona wykończenia powierzchni, ani żarnika, który jest elementem zużywającym się w sposób naturalny w procesie użytkowania. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie dokumentu potwierdzającego datę zakupu (faktura VAT, paragon fiskalny).

Uszkodzony ogrzewacz należy wysłać (NA SWÓJ KOSZT) do oficjalnego przedstawiciela firmy Zippo w Polsce na adres:

BATEK POLAND ul. Obrońców Lwowa 6 05-119 Legionowo

Prosimy pamiętać o umieszczeniu wewnątrz przesyłki karteczki ze swoimi danymi (imię i nazwisko, adres zwrotny i telefon).

© 2010 Zippo Manufacturing Company & Batek Poland. All Rights Reserved.
It works or we fix it free™